Cáo Phó

Thay mặt cho Tang Quyến, Gia Đình Điền Ngoan xin kính báo:
Bà Cố Anna Trần Thị Tùy là Mẹ của Ngoan vừa được Chúa Gọi về
ngày 10 tháng 3 năm 2014, tại Sài Gòn Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi.

Xin cầu cho linh hồn Anna sớm về hưởng nhan Thánh Chúa
Tang Gia đồng bái tạ
Điền Ngoan.

Phân Ưu

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị Điền Ngoan. Cầu xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang và thánh Anna đón nhận linh hồn cụ cố Anna sớm vào nơi vinh phúc.
V&N

Thành thật chia buồn với Điền & Ngoan cùng gia quyến. Cầu xin Chúa mang linh hồn bà về hưởng thánh nhan Chúa.
Tươi

Anh Điền chị Ngoan:
Thành Mên và hai cháu sẽ cầu nguyện cho bà ...
Hy vọng gặp lại anh chị và các cháu trong tương lai gần đây...
ThanhMềnGianhiDuyluân

Be not deceived with the first appearance of things, for show is not substance.” - English Proverb