Cáo Phó

Xin báo tin cho các anh chị em biết:

Cụ bà Vũ Bá Luận
là Mẹ của Thuận và Bà Ngoại của Thành

Mới qua đời ngày 28 tháng 5 năm 2014
tại Westminter, California

Xin cầu cho Linh Hồn Maria

Thay mặt Tang Quyến,
Thành

Chương trình Tang Lể

  1. Phát tang: Thứ Năm, 5 tháng Sáu, 2014, từ 2 giờ tới 6 giờ 30 chiều tại giáo xứ St Barbara, Santa Ana.
  2. Thăm viếng và cầu nguyện: Thứ Sáu, 6 tháng Sáu, 2014, từ 5 giờ tới 8 giờ chiều tại giáo xứ St Barbara, Santa Ana.
  3. Thánh lể An Táng: Thứ Bảy, 7 tháng Sau, 2014 lúc 10 giờ sáng tại thánh đường St Barbara, Santa Ana.
  4. Sau thánh lể, di quan và an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery) , Huntington Beach.

Phân Ưu

Dear Thanh & Thuan,
I am sorry for your loss. A loved ones passing is never easy.
Please accept my heartfelt condolences.
Our thoughts are with you and your family during these difficult times
Sincerely,
Terrilynn


Xin thành thật chia buồn cùng Thuận, Thành và đại gia đình. Cầu xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang đón nhận linh hồn cụ Maria sớm vào nơi vinh phúc.
V&N


Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Maria vào hưởng nhan thánh Chúa
Xin thành kính phân ưu cùng chị Hoa, Thuận và tang quyến
Điền, Ngoan và gia đình


The direction in which education starts a man, will determine his future life.” - Plato. The Republic. Book IV.